HaCon GmbH



Poprawa jakości powietrza w regionie dzięki instalacji urządzeń
do suchego odpylania gazów odlotowych z żeliwiaków w firmie
HaCon Sp. z o.o.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup
urządzeń do suchego odpylania żeliwiaków w firmie HaCon Sp. z o.o.
w Barlinku


Tytuł projektu: "Poprawa jakości powietrza w regionie dzięki instalacji
urządzeń do suchego odpylania gazów odlotowych z żeliwiaków w
firmie HaCon Sp. z o.o.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 4 "Infrastruktura ochrony środowiska"

PDFWarunki_przetargu_HaCon_01062011.pdf - archiwum